Formulář reklamace

Formulář pro reklamaci

Adresát:              izy Lizzy s.r.o., Opletalova 3127/18 Jablonec nad Nisou

Adresa doručení: Plzeňská 355, Liberec 46001 nebo Zásilkovna ColorCentrum Vrchlického 338, Liberec 46001.

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: